Kel Po Tekniikka ("Yritys") kunnioittaa asiakkaidensa yksityisyyden suojaa. Yritys on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan soveltuvia tietosuoja- ja muita lakeja. Tämän yksityisyyden suojaa koskevan ilmoituksen ("Yksityisyyden suojaa koskeva ilmoitus") tarkoituksena on selvittää Yrityksen osoitteessa www.kelpo.fi sijaitsevien www-sivujen ("www-sivut") käyttäjille, miten Yritys ja sen työntekijät käsittelevät Yrityksen www-sivujen käyttäjistä kerättyjä tietoja.

Pyydämme Teitä ystävällisesti lukemaan koko tämän asiakirjan ennen kuin avaatte www-sivumme. Www-sivumme käyttö ei ole sallittua, mikäli ette hyväksy näitä käyttöehtoja.

Yritys pyrkii jatkuvasti kehittämään näitä www-sivuja ja siksi myös tätä ilmoitusta saatetaan aika ajoin päivittää vastaamaan muuttuvia tilanteita. Yritys pidättää oikeuden muuttaa tätä Yksityisyyden suojaa koskevaa ilmoitusta ja siihen linkitettyä rekisteriselostetta.

Teitä koskevien tietojen käyttö perustuu Teidän suostumukseenne sen suhteen, että tietonne tullaan käsittelemään tämän Yksityisyyden suojaa koskevan ilmoituksen ja rekisteriselosteen mukaan.

Teillä on oikeus perua suostumuksenne milloin tahansa ottamalla yhteyttä Yrityksen tietosuoja-asioista vastaan henkilöön. Tietosuojavastaavan yhteystiedot löytyvät rekisteriselosteesta. Mikäli ette hyväksy toimintamuotoja, joiden mukaan henkilötietojanne tullaan käsittelemään, olkaa hyvä ja lopettakaa www-sivujen käyttö älkääkä toimittako meille henkilötietojanne.

1. Käyttäjän tietojen suojaaminen ja tietoturva

Yritys noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita tähän sovellettavia, Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Yrityksen tavoitteena www-sivujen käyttäjien henkilökohtaisten tietojen keräämisessä on varmistaa tietojen mahdollisimman tehokas ja turvallinen käsittely. Lisäksi Yritys pyrkii jatkuvasti kehittämään www-sivuja ja laajentamaan niiden kautta tarjottavaa palveluvalikoimaa. Yrityksen tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaita palveluja, jotka on suunniteltu vastaamaan Teidän erityistarpeitanne.

3. Evästeet

Yritys saattaa aika ajoin siirtää evästeitä käyttäjän tietokoneelle, jotta voimme valvoa näiden www-sivujen käyttöä. "Eväste" on pieni tiedosto, joka siirtyy www-sivuilta käyttäjän tietokoneelle, ja jonka avulla Yritys voi tunnistaa www-sivujen käyttäjät. Evästeiden avulla Yritys saa informaatiota siitä, miten ja koska Te olette käyttäneet Yrityksen www-sivuja ja näin ne auttavat Yritystä kehittämään www-sivujen sisältöä. Evästeiden käyttö verkkopalveluissa on nykyään hyvin tavallista. Jos ette kuitenkaan halua vastaanottaa evästeitä, tai haluatte tiedon niiden siirtymisestä tietokoneellenne, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin johtaa siihen, että sivuston tai palvelun kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissäsi.

4. Henkilötietojen luovuttaminen muille

Yritys ei luovuta mitään käyttäjien henkilötietoja Yrityksen ulkopuolisille tahoille. Yritys voi antaa yhdistettyjä tilastoja Yritysn asiakkaista, myynnistä, kävijämäärien vaihteluista ja muista www-sivuihin liittyvistä tiedoista hyvämaineisille kolmansille osapuolille, mutta nämä tilastot eivät sisällä käyttäjien henkilötietoja.

5. Pakottavan lainsäädännön edellyttämät tai muut vastaavanlaiset luovutukset

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa lakiin perustuvien vaatimusten mukaisesti, esimerkiksi Suomessa tai muissa maissa, joissa henkilötietoja käsitellään toimivien viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Mikäli Yritys myy tai muuten järjestelee liiketoimintojaan, kyseiseen liiketoimintoon liittyviä henkilötietojasi voi siirtyä liiketoiminnan uusille omistajille.

6. Yhteydenotot

Teillä on mahdollisuus koska tahansa ottaa yhteys Yritykseen tarkistaaksenne tietojenne oikeellisuus. Korjaamme tai poistamme pyynnöstänne kaikki puutteelliset, epätarkat tai vanhentuneet Teitä koskevat tiedot. Yhteystietojen osalta, olkaa hyvä ja tutustukaa rekisteriselosteeseen.